تجهیزات پزشکی باتری

پیشرو چین است باتری دستگاه ecg ، باتری ge mac 1200 بازار محصول